thử nghiệm chấm xanh-chấm tímthử nghiệm chấm xanh-chấm tím

Chấm tròn này tím hay xanh: Bằng chứng cho thấy con người sẽ không bao giờ hạnh phúc

Chấm tròn này tím hay xanh: Bằng chứng cho thấy con người sẽ không bao giờ hạnh phúc

LiveScience, một nghiên cứu mới về ảo ảnh được công bố gần đây đã trở thành minh chứng rõ ràng nhất rằng con người sẽ luôn chìm trong đau khổ với những quyết định sai lầm.

Đăng ngày: 04/07/2018
Tiêu điểm
Khoa Học News