thử nghiệm thuốc trường sinhthử nghiệm thuốc trường sinh

Thử nghiệm thuốc trường sinh bất lão

Thử nghiệm thuốc trường sinh bất lão

Theo các chuyên gia Anh, các nhà khoa học Kazakhstan đã chế tạo thành công thuốc trường sinh bất lão. Thực hư như thế nào?

Đăng ngày: 09/11/2012
Tiêu điểm
Khoa Học News