tiêu độc vô hạitiêu độc vô hại

Nghiên cứu thành công công nghệ tiêu độc vô hại

Nghiên cứu thành công công nghệ tiêu độc vô hại

Các nhà khoa học Anh vừa nghiên cứu công nghệ mới tiêu độc vô hại có thể tiến hành tại các phòng bệnh và phòng cách ly 24/24.

Đăng ngày: 18/11/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News