vụ nổ lớn ngoài vụ trụvụ nổ lớn ngoài vụ trụ

Vũ trụ sẽ có vụ nổ lớn chưa từng thấy của hai lỗ đen

Vũ trụ sẽ có vụ nổ lớn chưa từng thấy của hai lỗ đen

Theo nghiên cứu của các nhà thiên văn học, vũ trụ sẽ có một vụ nổ lớn chưa từng thấy của hai lỗ đen siêu khổng lồ quay quanh nhau.

Đăng ngày: 21/09/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News