yếu tố môi trườngyếu tố môi trường

Tự kỷ: Môi trường quan trọng hơn gien

Tự kỷ: Môi trường quan trọng hơn gien

“Về nguyên nhân gây bệnh tự kỷ, yếu tố môi trường có thể đóng một vai trò quan trọng hơn so với quan niệm trước đây” là kết luận được rút ra từ nghiên cứu về di truyền học tại Mỹ.

Đăng ngày: 21/12/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News