Canon 5D IICanon 5D II

Những hình ảnh đầu tiên về bão từ ở Bắc Cực

Những hình ảnh đầu tiên về bão từ ở Bắc Cực

Dưới đây là hình ảnh đầu tiên về hào quang của trận bão từ ngày 3-8 chụp từ Silkeborg, Đan Mạch bởi Jesper Gronne, sử dụng máy Canon 5D II.

Đăng ngày: 05/08/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News