Carl JuneCarl June

Mỹ lần đầu tiên cho phép ứng dụng liệu pháp chỉnh sửa gene chữa ung thư

Mỹ lần đầu tiên cho phép ứng dụng liệu pháp chỉnh sửa gene chữa ung thư

Liệu pháp Kymriah (tên cũ CTL019) còn được gọi là

Đăng ngày: 01/09/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News