FQR1FQR1

Phát hiện nguyên nhân siêu vi khuẩn kháng thuốc

Phát hiện nguyên nhân siêu vi khuẩn kháng thuốc

Sau quá trình phân tích ADN từ mẫu bệnh phẩm siêu vi khuẩn kháng thuốc Clostridium difficile (C-difficile) lấy từ các bệnh viện trên khắp thế giới trong khoảng thời gian từ 1985-2010.

Đăng ngày: 10/12/2012
Tiêu điểm
Khoa Học News