Janet KelsoJanet Kelso

Loài người thừa hưởng gene tốt từ người cổ đại Neanderthal

Loài người thừa hưởng gene tốt từ người cổ đại Neanderthal

Giống người cổ đại Neanderthal đã để lại cho loài người hiện đại (Homo sapien) không chỉ một số gen tốt chống lại bệnh tật, mà còn cả các bệnh dị ứng của họ.

Đăng ngày: 09/01/2016
Giải mã thành công bộ gene người đàn ông 45.000 năm tuổi

Giải mã thành công bộ gene người đàn ông 45.000 năm tuổi

Các nhà khoa học đã vừa giải mã thành công bộ gene của một người đàn ông sống cách đây 45.000 năm.

Đăng ngày: 29/10/2014
Tiêu điểm
Khoa Học News