Kaushik JayaramKaushik Jayaram

Khoa học giết gián để tạo ra gián. Rảnh rỗi hay để giải cứu thế giới?

Khoa học giết gián để tạo ra gián. Rảnh rỗi hay để giải cứu thế giới?

Các chuyên gia tại UC Berkeley mới đây đã tiến hành... ép dẹp lép rất nhiều gián. Lý do là gì?

Đăng ngày: 21/02/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News