Máy chữa cháyMáy chữa cháy

Máy chữa cháy không cần năng lượng

Máy chữa cháy không cần năng lượng

Đây là sản phẩm của các nhà nghiên cứu thuộc công ty Sáng chế Công nghệ An Sinh. Với ưu điểm chữa cháy cực nhanh không cần cung cấp năng lượng-những nhà sáng chế hy vọng, sản phẩm sẽ đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Đăng ngày: 25/05/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News