Michael LiuMichael Liu

Phát hiện hành tinh

Phát hiện hành tinh "cô đơn" gần Trái đất

Được gọi là PSO J318.5-22, hành tinh không mặt trời đang ở cách Trái đất 80 năm ánh sáng và có khối lượng gấp 6 lần sao Mộc.

Đăng ngày: 11/10/2013
Tiêu điểm
Khoa Học News