Phương pháp đo mỡ cơ thểPhương pháp đo mỡ cơ thể

Phương pháp đo mỡ cơ thể chính xác và đơn giản hơn BMI

Phương pháp đo mỡ cơ thể chính xác và đơn giản hơn BMI

Theo Science Alert, nhóm các nhà nghiên cứu RFM cho biết nó chính xác hơn BMI và chỉ cần đo bằng thước dây.

Đăng ngày: 03/09/2018
Tiêu điểm
Khoa Học News