biểu sinh họcbiểu sinh học

Bí ẩn từ những cặp song sinh

Bí ẩn từ những cặp song sinh

Được sinh ra cùng trứng, có bộ ADN giống hệt nhau nhưng không phải cặp song sinh cùng trứng nào cũng giống nhau. Tại sao lại có hiện tượng như vậy?

Đăng ngày: 06/05/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News