biện pháp làm tăng thân nhiệtbiện pháp làm tăng thân nhiệt

Hạ thân nhiệt là gì?

Hạ thân nhiệt là gì?

Hạ thân nhiệt xuất hiện khi lượng nhiệt cơ thể mất đi nhiều hơn lượng nhiệt cơ thể sinh ra, khả năng kiểm soát thân nhiệt của cũng cơ thể bị rối loạn.

Đăng ngày: 19/12/2019
Tiêu điểm
Khoa Học News