chế tạo khí cụ bay tầng bình lưuchế tạo khí cụ bay tầng bình lưu

8X Việt mong muốn đưa người ra ngoài vũ trụ

8X Việt mong muốn đưa người ra ngoài vũ trụ

Ngoài sản xuất khí cụ bay mang theo thiết bị nghiên cứu, Phạm Gia Vinh còn mong muốn đưa người vào tầng bình lưu du lịch và phục vụ khoa học.

Đăng ngày: 08/09/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News