gian khổgian khổ

Chim chịu gian khổ giỏi nhất: Bay nghìn dặm, không ăn uống

Chim chịu gian khổ giỏi nhất: Bay nghìn dặm, không ăn uống

Chim dẽ giun lớn có thể bay 4.000 dặm (hơn 6.000 km) với tốc độ 60 dặm/giờ mà không cần dừng lại để ăn hoặc uống nước.

Đăng ngày: 30/05/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News