khả năng dẫn đường của animotuskhả năng dẫn đường của animotus

Animotus - chiếc hộp chỉ đường qua phản hồi xúc giác

Animotus - chiếc hộp chỉ đường qua phản hồi xúc giác

Kỹ sư Adam Spiers đến từ đại học Yale đã phát triển một chiếc hộp chỉ hướng có tên Animotus. Thiết bị được chế tạo bằng công nghệ in 3D, kết nối không dây và đóng vai trò như một chiếc la bàn xúc giác

Đăng ngày: 05/09/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News