khủng long chân thằn lằn Notocolossuskhủng long chân thằn lằn Notocolossus

Phát hiện hóa thạch khủng long khổng lồ tại Argentina

Phát hiện hóa thạch khủng long khổng lồ tại Argentina

Các nhà khoa học Argentina đã phát hiện hóa thạch của một con khủng long chân thằn lằn Notocolossus, với chiều cao của xương chân dài tới 1,76m và thuộc họ thằn lằn bạo chúa.

Đăng ngày: 26/01/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News