làm sao để tránh bị ransomwarelàm sao để tránh bị ransomware

Ransomware, phần mềm mã độc chuyên khóa máy hoặc file rồi đòi tiền chuộc

Ransomware, phần mềm mã độc chuyên khóa máy hoặc file rồi đòi tiền chuộc

Ransomware là một loại malware (phần mềm mã độc) ngăn chặn hoặc giới hạn người dùng sử dụng thiết bị, hệ thống hoặc dữ liệu của mình. Một số thì đi mã hóa file khiến bạn không thể mở được tài liệu quan trọng, một số khác thì dùng cơ chế khóa máy để không cho nạn nhân tiếp tục sử dụng.

Đăng ngày: 24/08/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News