lấy tinh trùng từ người đã mấtlấy tinh trùng từ người đã mất

Quy trình lấy và trữ đông tinh trùng cho người chết

Quy trình lấy và trữ đông tinh trùng cho người chết

Theo bác sĩ chuyên khoa nam học, người đã mất vẫn có thể lấy và trữ đông tinh trùng nhưng cần lưu ý vấn đề thời gian.

Đăng ngày: 11/01/2019
Tiêu điểm
Khoa Học News