lỗ đen trong vũ trụlỗ đen trong vũ trụ

“Lỗ đen nhân tạo” đầu tiên trên thế giới

“Lỗ đen nhân tạo” đầu tiên trên thế giới

Tạp chí Khoa học số ra mới nhất tuyên bố, “lỗ đen nhân tạo” đầu tiên trên thế giới đã ra đời tại một phòng thí nghiệm thuộc Đại học Đông Nam, Trung Quốc.

Đăng ngày: 19/11/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News