mật độ dân cưmật độ dân cư

Dân số thế giới chính thức vượt ngưỡng 7,5 tỷ người

Dân số thế giới chính thức vượt ngưỡng 7,5 tỷ người

Dân số thế giới và vượt ngưỡng 7,5 tỷ người, theo như thông số từ

Đăng ngày: 29/04/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News