số nguyên tố Mersennesố nguyên tố Mersenne

Tìm thấy số nguyên tố lớn nhất có hơn 23 triệu chữ số

Tìm thấy số nguyên tố lớn nhất có hơn 23 triệu chữ số

Số nguyên tố này nhiều hơn kỷ lục cũ đến hơn 1 triệu chữ số. Đây cũng là số nguyên tố Mersenne thứ 50 vốn rất hiếm được phát hiện.

Đăng ngày: 06/01/2018
Tìm thấy số nguyên tố mới dài 9,3 triệu chữ số

Tìm thấy số nguyên tố mới dài 9,3 triệu chữ số

Một số nguyên tố mới vừa được tìm thấy dài hơn 9 triệu chữ số. Số mới tìm thấy này là con số lớn thứ bảy được tìm thấy từ trước đến nay.

Đăng ngày: 01/12/2016
Đã tìm ra số nguyên tố mới và lớn nhất với... 22 triệu chữ số

Đã tìm ra số nguyên tố mới và lớn nhất với... 22 triệu chữ số

Số nguyên tố mới có lượng chữ số cao hơn 5 triệu so với số cũ.

Đăng ngày: 22/01/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News