sa mạc Gurbantunggutsa mạc Gurbantunggut

Cáo xin thức ăn giữa sa mạc

Cáo xin thức ăn giữa sa mạc

Không thể tìm đủ thức ăn giữa sa mạc, một con cáo tới một công trường khai thác dầu mỏ để xin thức ăn của công nhân.

Đăng ngày: 08/03/2013
Tiêu điểm
Khoa Học News