tài nguyên quý hiếmtài nguyên quý hiếm

Tại sao Trung Quốc hạn chế khai thác đất hiếm?

Tại sao Trung Quốc hạn chế khai thác đất hiếm?

Trung Quốc đang tìm các biện pháp kiểm soát, hạn chế xuất khẩu các nguồn tài nguyên quý hiếm để phát triển bền vững.

Đăng ngày: 14/07/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News