thành phố Nhật bị xóa sổthành phố Nhật bị xóa sổ

Ba thành phố Nhật bị xóa sổ

Ba thành phố Nhật bị xóa sổ

Lực lượng cứu hộ nhận thấy ba thành phố bị phá hủy gần như hoàn toàn bởi động đất và sóng thần.

Đăng ngày: 14/03/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News