thuyền baythuyền bay

Thuyền bay cất cánh tại Iran

Thuyền bay cất cánh tại Iran

Quân đội Iran chính thức sử dụng những chiếc thuyền máy có khả năng bay lên không trung.

Đăng ngày: 30/09/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News