xác rùa Quản Đồngxác rùa Quản Đồng

Dùng xác rùa chết cứu rùa sống

Dùng xác rùa chết cứu rùa sống

Các nhà nghiên cứu ở Viện Khoa học Hải dương Virginia, Mỹ, đang sử dụng xác rùa Quản Đồng để nghiên cứu nhằm bảo vệ đồng loại của chúng.

Đăng ngày: 17/06/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News