ứng dụng SupPlantứng dụng SupPlant

Hệ thống giúp nông dân Israel tưới nước bằng smartphone

Hệ thống giúp nông dân Israel tưới nước bằng smartphone

Các doanh nghiệp Israel phát triển công nghệ tưới tiêu thông minh cho nông dân với sự hỗ trợ của chính phủ.

Đăng ngày: 23/06/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News