Gloria MelansonGloria Melanson

Hóa thạch dấu chân động vật nhỏ nhất thế giới

Hóa thạch dấu chân động vật nhỏ nhất thế giới

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy dấu chân hóa thạch nhỏ nhất của động vật ở Canada. Hóa thạch này được cho là của một loài động vật giống kỳ nhông sống cách ngày nay 315 triệu năm.

Đăng ngày: 14/09/2012
Tiêu điểm
Khoa Học News