Thủ lĩnh môi trường JEEFThủ lĩnh môi trường JEEF

Thủ lĩnh trẻ về môi trường châu Á đến Việt Nam

Thủ lĩnh trẻ về môi trường châu Á đến Việt Nam

Các dự án môi trưởng sử dụng năng lượng mặt trời, tái sử dụng rác thải đã được chia sẻ tại diễn đàn “Chương trình thủ lĩnh môi trường châu Á” tổ chức chiều qua, ở Hà Nội.

Đăng ngày: 14/02/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News