sản xuất thịt nhân tạosản xuất thịt nhân tạo

Startup Israel tuyên bố làm được bò bít tết nhân tạo, chi phí 50 USD/miếng, vị y như bò thật

Startup Israel tuyên bố làm được bò bít tết nhân tạo, chi phí 50 USD/miếng, vị y như bò thật

Dựa trên các tư liệu hình ảnh về miếng thịt bò trên, có thể thấy những thớ thịt bò trông như thật. Rất có thể đó chính là sản phẩm của tương lai, nơi con người không cần giết động vật để lấy thịt.

Đăng ngày: 18/12/2018
Thịt nhân tạo

Thịt nhân tạo "lên ngôi" 2 năm tới?

Công ty Future Meat Technologies hiện đang tập trung vào việc tạo ra các tế bào cơ và mỡ vốn là nền tảng cốt lõi để tạo ra thịt nhân tạo.

Đăng ngày: 04/05/2018
Món ăn từ phòng thí nghiệm

Món ăn từ phòng thí nghiệm

Với Modern Meadow, một công ty khởi nghiệp sản xuất thịt nhân tạo, thách thức lớn nhất chính là thuyết phục khách hàng ăn loại thịt làm từ phòng thí nghiệm.

Đăng ngày: 26/11/2014
Loading...
Sắp có cơ hội “thưởng thức” thịt nhân tạo

Sắp có cơ hội “thưởng thức” thịt nhân tạo

Các nhà khoa học đã tạo được thịt nhân tạo trong phòng thí nghiệm và hiện đang tìm cách kiếm lợi nhuận từ chúng.

Đăng ngày: 22/01/2012
Tiêu điểm
Khoa Học News